Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2015

lydjav
4951 5a90
Reposted fromIriss Iriss viadefenceless defenceless
lydjav
this is love
Reposted fromweightless weightless viadefenceless defenceless
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
lydjav
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viaredshadow redshadow

June 06 2014

lydjav
6467 4dfd
Reposted frombloodymary bloodymary viajoanne6 joanne6
lydjav
5112 3ac4
Reposted fromthatsmyboy thatsmyboy

May 31 2014

lydjav
Reposted byweakness weakness

May 30 2014

lydjav
3923 f7e6
Reposted fromscylla scylla viasmutnazupa smutnazupa

May 17 2014

lydjav

May 06 2014

lydjav
9140 e9aa
lydjav
9065 3800
Reposted byvictoryangie1013Dorota89niktwaznywiatrem-upojeniindependentxoxouniverse-in-flannel-shirt
lydjav
9059 f775

April 16 2014

lydjav
1250 e1e1 500
Reposted fromnewgirl newgirl
lydjav
1285 4efe
Reposted fromeklerrka eklerrka vianewgirl newgirl
lydjav
0301 c790
Reposted fromShini Shini vianewgirl newgirl

April 15 2014

9330 debb
Reposted fromkattrina kattrina vianewgirl newgirl

April 09 2014

lydjav
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty
lydjav
Reposted frompesy pesy viaemotionalanorexic emotionalanorexic
lydjav

April 08 2014

lydjav
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...